اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس هندبال

دانلود پاورپوینت طرح درس هندبال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

دانلود طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم با روش بارش مغزی

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

دانلود طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بوی خوش مدینه تفکر براساس سند ملی

دانلود طرح درس بوی خوش مدینه تفکر و پژوهش بر اساس طبقه بندی بلوم و سند ملی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر ششم با روش بارش مغزی

دانلود طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس از کجا بدانم تفکر و پژوهش

دانلود طرح درس از کجا بدانم براساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یک اتفاق عجیب تفکر ششم

دانلود طرح درس یک اتفاق عجیب تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ماه بود و روباه تفکر ششم

دانلود طرح درس ماه بود و روباه تفکر ششم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس توصیفی تفکر ششم

دانلود طرح درس توصیفی تفکر و پژوهش ششم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرواز کن تفکر ششم با روش های فعال

دانلود طرح درس پرواز کن از کتاب تفکر و پژوهش ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش بررسي ساختار سازماني شركت

پژوهش بررسي ساختار سازماني شركت بهره برداري و ارايه پيشنهاد ساختار سازماني مناسب

قیمت : 125,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل